WMMAA   /   News   /   Russian MMA Championships: the results

Russian MMA Championships: the results

On May 12-13 Chelyabinsk hosted Russian annual National Amateur MMA Championships.

 

-56,7 kg:

1.Magomedrasul Sheikhmagomedov

2.Magomedrasul Gadzhiev

3.Charmigula Sirazhudinov

3.Vitaliy Kositsyn

 

-61,2 kg:

1.Kasum Kasumov

2.Nariman Emirbekov

3.Shamil Abdulkhamidov

3.Sharapudin Magomedov

 

-65,8 kg:

1.Musa Kazikhanov

2.Bakhachali Bakhachaliev

3.Sultanali Davudov

3.Rasim Adilov

 

-70,3 kg:

1.Islam Omarov

2.Magomed Magomedov

3.Rasul Magomedov

3.Akhmed Musaev

 

-77,1 kg:

1.Shamidkhan Magomedov

2.Arsen Daudgadzhiev

3.Magomed Mamaev

3.Shamil Magomedov

 

-84 kg:

1.Gadzhi Omargadzhiev

2.Ramazan Gamzatov

3.Zhamulat Medzhidov

3.Gazimuard Magomedov

 

-93 kg:

1. Muslim Magomedov

2.Magomed Shakhrudinov

3.Nasrudin Nasrudinov

3.Gadzhimurad Khebdeev

 

+93 kg:

1. Rizvan Kuniev

2.Grigoriy Ponomarev

3.Khusein Adamov

3.Alexandr Dyachenko