WMMAA   /   News   /   2018 World MMA Championships among 18-20. -77,1 kg FINAL

2018 World MMA Championships among 18-20. -77,1 kg FINAL

-77,1 kg FINAL: Myktybek Orolbay uulu (Kyrgyzstan) vs. Ilia Kygach (Belarus)