WMMAA   /   News   /   2018 World MMA Championships among 18-20. -65,8 kg FINAL

2018 World MMA Championships among 18-20. -65,8 kg FINAL

-65,8 kg FINAL: Yusup Adilkanov (Russia) vs Muboriz Umarov (Tajikistan)