For WMMAA members

     
WMMAA Constitution 19,7 Mb
     
Application WMMAA Membership  109 Kb
     
WMMAA Membership Questionnaire  257 Kb
     
WMMAA Calendar Plan 2017 49 482 Kb
     
WMMAA Fee Regulations  81,5 Kb
     
WMMAA Оfficial Amateur MMA rules    836 Kb
     
SportsID User Guide (WMMAA)  309 Kb
     
2015 WMMAA Events Calendar  63,9 Kb
     
WMMAA logos    985 Kb
     
Rage Technical Specifications  5 930 Kb
     
WMMAA presentation template  60 Kb
     
Award templates  4 399 Kb